O rodine

Monster vs Bárbi

Bárbiny, víly, morské panny, koníky a milióntisícpäťsto ďalších potvoriek sa ukrýva v krabiciach od hračiek mojej dcéry. Áno všetko je to milé, krásne, rada s s tým hrá a to je pre mňa dôležité, že to nezapadá prachom a neboli to zbytočne vyhodené peniaze. Ale zrazu kde sa vzala, tu sa vzala, pribudla nám medzi…