Čo je blog ŠIKOVNÍKA alebo kto môže napísať PR článok

Kto je ŠIKOVNÍK? Ten, kto má vlastné podnikanie,  chce spropagovať produkty, služby, alebo činnosť firmy, spolku, organizácie, združenia, nadácie a pod. Ak robíte svoju prácu odborne a šikovne, potom ste Šikovník. Ak je navyše vašim zákazníkom žena, potom si na webovej stránke www.pocomtuziazeny.sk môžete založiť Blog Šikovníka a napísať PR článok. Zviditeľnite sa! My ženy chceme o…