Vizitky

Kategória: Zariadenia

  1. Daniel Godány

    Flamenco Dance School

    Uverejnil(a)
    / / Bratislava / Aktivity, Organizátori podujatí, Školitelia, Služby, Zariadenia /
    Vo FLAMENCO DANCE SCHOOL v Bratislave staviame na hodnotách inklúzie a bezbariérovosti. Víziou projektu je podporovať autentickosť, hravosť a prirodzenosť človeka vo flamencovom, či inom tanci, na všetkých jeho rytmicko-pohybových úrovniach. V procese učenia prejdete škálou pocitov od počiatočnej nepohody, uzavretej psyché, cez ponorenie, stratenie, otvorenie sa, až k pochopeniu, vnímaniu a úžasu. Plnohodnotný zážitok, keď obe vaše hemisféry sú tak zaneprázdnené, že si až po čase uvedomíte silu, ktorá z vás vďaka flamencu prýšti. Má to, niekedy cielene inokedy prirodzene, ozdravný a katarzný účinok. Vydáte sa s nami zároveň na cestu do magického sveta andalúzskeho folklóru a jeho moderných štylizácií, v ktorom počas kurzov podaktorí dokonca dosiahnete ´duende´ (stav očarenia a tranzu flamencového umelca v akcii). Ukázať sa divákom takto intímne a zvnútra, cez autentické prežívanie na pozadí technickej vyspelosti trvá roky tréningu a nalaďovania sa na tú správnu vlnu. No začať niekde treba :)