Súťaže o ceny

drotársky festival

Drotársky festival s dlhoročnou tradíciou

  Drotárstvo má v Žilinskom regióne dlhoročnú tradíciu. Na počesť tohto výnimočného remesla sa koná v Žiline a v jej okolí už dlhé roky vždy v júni Drotársky festival. Návštevníci majú možnosť vidieť tradičné techniky a výrobky vždy na inej tematickej výstave, je možnosť pozrieť si tvorivé dielne, deti si môžu vyskúšať základy drotárčiny. V…

Návšteva Ľubovnianskeho hradu

Návšteva Ľubovnianskeho hradu. Na vápencovom brale sa nad Starou Ľubovňou vypína kamenný hrad Ľubovňa postavený začiatkom 14. storočia. Prvá písomná zmienka o hrade ako o jednom z kráľovských sídiel je z roku 1311. Najstaršiu časť hradu tvorí hlavná veža a gotický palác. Hrad sa po roku 1412 stal sídlom poľských starostov zálohovaných spišských miest čo…