ADHD a ADD

ADHD a ADD: Porozumenie poruchám pozornosti

ADHD (Porucha hyperaktivity a deficitu pozornosti) a ADD (Deficit pozornosti bez hyperaktivity) sú neurovývojové poruchy, ktoré ovplyvňujú milióny detí a dospelých po celom svete. Tieto poruchy sú charakterizované ťažkosťami s udržaním pozornosti, impulzívnym správaním a v prípade ADHD aj nadmernou aktivitou. V tomto článku prejdeme kľúčové aspekty ADHD a ADD, vrátane príznakov, diagnostiky, liečby a…

príčiny depresie

Príčiny depresie – hľadanie koreňov v našej biológii a psychike

Depresia je jednou z najrozšírenejších duševných porúch na svete, ktorá ovplyvňuje milióny ľudí rôzneho veku a sociálneho zázemia. Tento článok sa sústredí na rozoberanie príčin depresie, čo je kľúčové pre vytváranie účinných stratégií prevencie a liečby. Po porozumení základných príčin depresie môžeme lepšie identifikovať rizikové faktory a navrhnúť cieľavedomejšie intervencie. Genetické príčiny depresie Vedecké štúdie…

Depresia: Hlbší pohľad na skrytú epidémiu

Depresia je viac než len občasný pocit smútku; je to závažné psychické ochorenie, ktoré ovplyvňuje milióny ľudí po celom svete. Pre niektorých môže byť depresia paralyzujúca, čo zasahuje do každodenného života, práce a vzťahov. Tento článok poskytuje komplexný prehľad o depresii, jej príčinách, príznakoch, diagnostike, liečbe a spôsoboch, ako sa s ňou vyrovnať. Čo je…

Detskú liečebňu Valentína a Liečebný dom Mier po čiastočnej rekonštrukcii otvorili

Liečba detí v Bardejovských Kúpeľoch, a.s., by sa mala od tohto roka rozšíriť o detskú pohybovú liečbu. Slávnostné otvorenie nových kapacít, ktoré to umožnia, vyvrcholilo prestrihnutím pásky  vo štvrtok  11.apríla 2024 o 10.00 hod., v rekonštruovanej detskej liečebni Valentína a liečebnom dome (LD) Mier. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková. ,,O rekonštrukcii detskej liečebne Valentína…

Plechovkové balenie Vincentky dobíja ióny

Jar je ako stvorená na výlety a výlety sú ako stvorené na konzumáciu iónových nápojov. Ideálny objem takejto pitnej dávky je štvrť litra.  Práve 0,25 l má sympatické plechovkové balenie svetoznámej minerálnej vody Vincentka, ktorá je dokonale prírodným produktom. Je to pozostatok treťohorného mora pod Luhačovicami, ktoré sa prediera zo zemských hlbín obohatené oxidom uhličitým a prvkami…

Dokedy vydrží Vincentka?

Vincentka vydržala v podzemí Luhačovíc ako zbytková morská voda od treťohôr (eocén) desiatky miliónov rokov. Je predpoklad, že pri šetrnom čerpaní v súlade s normou, sa zásoby tak skoro nevyčerpajú a ešte stovky rokov  bude spoľahlivo navracať zdravie a posilňovať imunitu ďalším generáciám. Aj v uzavretých obaloch vydrží Vincentka istý čas, podľa toho o aký obalový materiál a podmienky skladovania ide. Najkratšiu lehotu…

Lesk Bardejovským Kúpeľom dodávajú podujatia

Ani v najnáročnejších časoch Bardejovské Kúpele, a.s. nezabúdali na svojich klientov  a ich kultúrne vyžitie. Podarilo sa im overené tradície zachovať a aj v roku 2024 si naplánovali usporiadanie svojich nosných podujatí: Požehnanie minerálnych prameňov, promenádne koncerty, Bardejovské kúpeľné dni, výstavy kvetov, Alžbetínsky deň, Kúpeľnú dychovku a  Hornošarišský vínny festival. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov, a.s.,  Tamara Šatanková. ,,Hoci sú to…